In deze training staan de 21st century skills 'Sociaal Culturele vaardigheden' en 'Communicatie' centraal.
Deze training is ook volledig online te geven. 

Sociaal Culturele vaardigheden gaan over effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Meer specifiek gaat het om:

  • eigen gevoelens en opvattingen kunnen benoemen en erop kunnen reflecteren;
  • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving;
  • kennis hebben over cultuur en kunnen reflecteren op culturele verschillen;
  • het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
  • het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
  • constructief kunnen communiceren in verschillende sociale en culturele situaties;
  • respect en begrip hebben voor andere visies, uitingen, en gedragingen.

Communiceren lukt op effectieve wijze als men:

  • doelgericht boodschappen kan overbrengen en begrijpen;
  • adequaat kan omgaan met verschillende communicatieve situaties en communicatiepartners.

Programma:
De training bestaat uit vier fysieke meet-ups van 4 uur of uit twee dagen van 6 tot 8 uur.  De trainer geeft tussen de meet-ups oefeningen mee en deze worden in de meet-up daarop  besproken. Tijdens de meet-ups worden de twee skills besproken, middels oefeningen getraind en geëvalueerd. Er staan oefeningen & formats in het werkboek, waardoor het leerresultaat vergroot wordt en deelnemers het geleerde na de training kunnen gaan toepassen in hun eigen omgeving en op hun skills paspoort kunnen invullen.

Certificaat:
Aan het einde van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat met daarop de getrainde skills.

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor iedereen, die gemotiveerd is om zich actief wil door ontwikkelen in deze skills.

Kosten per groep met 10 deelnemers zijn: €4.950,-* inclusief btw, trainer, digitale leeromgeving en werkboek
* vanaf 10 deelnemers komt er een toeslag van €250,- incl btw per extra deelnemer bij, (max 20)