In deze training staan de 21st century skills ‘Zelfregulerende vaardigheden’ en ‘Kritisch denken’ centraal.

Zelfregulering betekent zelfstandig handelen en verantwoordelijkheid nemen in een bepaalde situatie of omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten.

Kritisch denken is een vaardigheid waarbij ook reflectie en zelfregulerend vermogen van belang zijn. Een kritisch denker onderzoekt het eigen denkproces en stelt zo nodig zijn of haar beslissing, opvatting of handeling bij.

Programma:
De training bestaat uit vier fysieke meet-ups van 4 uur of uit twee dagen van 6 tot 8 uur. Tijdens de meet-ups worden de twee skills besproken, middels oefeningen getraind en geëvalueerd. Er staan oefeningen & formats in het werkboek, waardoor het leerresultaat vergroot wordt en deelnemers na de training het geleerde kunnen gaan toepassen in hun eigen omgeving en op hun skills paspoort kunnen invullen.

Certificaat:
Aan het einde van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat met daarop de getrainde skills. Er is geen NLQF kwalificatie aan deze skillstrainingen verbonden. 

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor iedereen, die gemotiveerd is om zich actief door te ontwikkelen in deze skills.

Kosten per groep met 10 deelnemers zijn: €4.950,- * inclusief btw, trainer, digitale leeromgeving en een werkboek
* vanaf 10 deelnemers komt er een toeslag van €250,- incl btw per extra deelnemer bij, (max 20)