In deze training staan de 21st century skills Samenwerken & Communicatie centraal.
Deze training is ook volledig online te geven. 

Samenwerken gaat om het gezamenlijk realiseren van een doel en om anderen daarbij te kunnen aanvullen en ondersteunen. Meer specifiek gaat het om:

 • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • respect voor culturele verschillen;
 • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • effectief kunnen communiceren.

Communiceren effectieve en efficiënte wijze betekent:

 • doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen:
 • adequaat kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties en communicatiepartners;
 • passende communicatiemiddelen kunnen hanteren;
 • effectief gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT en technologie.

Programma:
De training bestaat uit vier fysieke meet-ups van 4 uur of uit twee dagen van 6 tot 8 uur. Tijdens de meet-ups worden de twee skills besproken, middels oefeningen getraind en het geleerde wordt geëvalueerd. Er staan oefeningen & formats in het werkboek, waardoor het leerresultaat vergroot wordt en deelnemers het geleerde na de training kunnen gaan toepassen en op hun skills paspoort kunnen invullen.

Certificaat:
Aan het einde van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat met daarop de getrainde skills.

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor iedereen, die gemotiveerd is om zich actief door te ontwikkelen in deze skills.

 Kosten per groep met 10 deelnemers zijn: €4.950,- Inclusief btw, trainer, digitale leeromgeving en werkboek. Vanaf 10 deelnemers komt er een toeslag van €250,- incl btw per extra deelnemer bij, (max 20)