In deze training staan de 21st century skills 'Probleemoplossende vaardigheden' en 'Creatief denken' centraal.

Probleem oplossend vermogen (denken en handelen) is nodig om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. 

Creatief denken helpt je bij het vinden van een oplossing. Het toepassen van creatieve denktechnieken stimuleert een onderzoekende en ondernemende houding, het denken buiten de gebaande paden en het zien van nieuwe samenhang. Je leert dat risico’s nemen en fouten maken leermogelijkheden zijn, waardoor je uiteindelijk de juiste oplossing vindt.

Programma:
De training bestaat uit vier fysieke meet-ups van 4 uur of uit twee dagen van 6 tot 8 uur. Tijdens de meet-ups worden de twee skills besproken, middels oefeningen getraind en wordt het geleerde geëvalueerd. Er staan oefeningen & formats in het werkboek, waardoor het leerresultaat vergroot wordt en deelnemers het geleerde na de training kunnen gaan toepassen en op hun skills paspoort kunnen invullen.

Certificaat:
Aan het einde van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat met daarop de getrainde skills.

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor iedereen, die gemotiveerd is om zich actief door te ontwikkelen in deze skills.

 Kosten per groep met 10 deelnemers zijn: €4.950,- inclusief btw, trainer, digitale leeromgeving en werkboek. Vanaf 10 deelnemers komt er een toeslag van €250,- incl btw per extra deelnemer bij (max 20)