Deze training kan ingezet worden om nieuwe zij-instromers (en dus ook alumni) in het Mbo onderwijs een goede landing te geven, maar ook om ervaren teams te faciliteren bij het gezamenlijk doorontwikkelen van hun didactische en pedagogische vaardigheden. 

De training bestaat uit drie onderdelen: een online training, een trainingsdag en een lesbezoek bij elkaar. In totaal beslaat de training daarmee circa 20 studiebelastingsuren (afhankelijk van de aanwezige voorkennis).

De online training start met een introductie over het Nederlandse Mbo-onderwijs en werkt toe naar een lesplan op micro-niveau. Onderweg wordt er aandacht besteedt aan de Mbo-student, leerstijlen, didactische werkvormen en klassenmanagement. Deelnemers geven gedurende de online training vorm aan een lesplan dat het uitgangspunt vormt voor de trainingsdag.

De training kan ook ingezet worden als opstap naar de module Didactiek vanuit je Vakmanschap op NLQF niveau 5 (zie modules).