Deze training is afgeleid van de NLQF niveau 5 module Didactiek vanuit vakmanschap en kan ingezet worden om nieuwe zij-instromers (en dus ook alumni) in het Mbo onderwijs een goede landing te geven. Ook ervaren teams hebben baat bij deze training om gezamenlijk  hun didactische en pedagogische vaardigheden door te ontwikkelen. 

De training bestaat uit drie onderdelen: een online training, een trainingsdag en een lesbezoek bij elkaar. In totaal beslaat de training daarmee circa 20 studiebelastingsuren (afhankelijk van de aanwezige voorkennis). Er hangt geen kwalificatie aan deze training.

De online training start met een introductie over het Nederlandse Mbo-onderwijs en werkt toe naar een lesplan op micro-niveau. Onderweg wordt er aandacht besteedt aan de Mbo-student, leerstijlen, didactische werkvormen en klassenmanagement. Deelnemers geven gedurende de online training vorm aan een lesplan dat het uitgangspunt vormt voor de trainingsdag.

De training kan ook ingezet worden als opstap naar de module Didactiek vanuit je Vakmanschap op NLQF niveau 5 (zie modules).