Het is mogelijk om een eigen module op NLQF niveau 5 te ontwikkelen met The Learning Hub en om deze op uw locatie aan te bieden.

Uw team levert de vakinhoudelijke kennis en de docenten, wij bieden begeleiding plus de kaders voor de ontwikkeling van deze vorm van hoger onderwijs en bijbehorende examinering.

Doordat we een erkende private exameninstelling zijn, kunnen we via een inschalingsprocedure civiele waarde aan uw module laten toekennen, waardoor de resultaten van uw deelnemers worden opgenomen in het landelijke diplomaregister en waardoor zij (toekomstige) STAP leervouchers voor werkenden kunnen verzilveren.

We vertellen u graag over de mogelijkheden, de voorwaarden en de kosten.