Ondernemen vanuit vakmanschap NLQF 5

De module 'Ondernemen vanuit vakmanschap' is op initiatief van en in co-creatie met de afdeling Ondernemers Ondersteuning van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. De module van 420 uur (24 weken) is onlangs ingeschaald door NCP-NLQF op het hogere NLQF niveau 5 en opgenomen in het landelijke register.

Binnenkort zal de module door de gemeente Amsterdam worden aangeboden aan startende ondernemende vakmensen, maar ook aan ervaren ondernemers, die door de corona-crisis in zwaar weer zijn gekomen, die zich willen versterken in hun ondernemerschap. In de module staat het eigen ondernemerschap in de daadwerkelijke praktijk centraal. 

Deze NLQF niveau 5 module is ook interessant om op Mbo vakscholen aan te bieden voor alumni die, na afronding van hun Mbo4 opleiding, ambitie hebben om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. De module kan inhoudelijk worden aangepast aan de sector van de vakschool en docenten kunnen door The Learning Hub getraind worden om zich de stof van de module eigen te maken en deze op het juiste leerniveau aan te bieden. De examinering wordt gedaan door externe experts die onder toezicht staan van de exameninstelling van stichting sQuare.

Mail ons op info@thelearninghub.amsterdam voor meer informatie over de kosten van het aanbieden en examineren van deze module op uw eigen locatie.