Ondernemen vanuit vakmanschap NLQF 5

De module 'Level-up Ondernemen voor zzp-ers' is op initiatief van en in co-creatie met de afdeling Ondernemers Ondersteuning van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. De module van 420 uur (24 weken) is ingeschaald door NCP-NLQF op het hogere NLQF niveau 5 en opgenomen in het landelijke register.

De module door de gemeente Amsterdam heeft inmiddels drie keer gedraaid met startende ondernemende vakmensen. In de module staat het eigen ondernemerschap in de daadwerkelijke praktijk centraal. 

Deze NLQF niveau 5 module is ook interessant om op Mbo vakscholen aan te bieden voor zelfstandig ondernemende Mbo4 alumni die enige tijd als zzp-er hebben gewerkt en de ambitie hebben om een professionaliseringsslag te maken. Na afronding van de Module Level Up ondernemen hebben zzp-ers de juiste vaardigheden ontwikkeld om complexere opdrachten aan te nemen en daarbij een team van zzp-ers te formeren en aan te sturen. De module kan inhoudelijk worden aangepast aan de sector van de vakschool en docenten kunnen door stichting sQuare getraind worden om zich de stof en de wederkerige methodiek van de module eigen te maken en deze op het juiste leerniveau aan te bieden. Een onafhankelijke besliscommissie, die onder toezicht staan van de exameninstelling van stichting sQuare, bepaalt of een deelnemer is geslaagd voor de kwalificatie.

Mail ons op info@square.amsterdam voor meer informatie over de kosten van het aanbieden en kwalificeren van deze module op uw eigen locatie.