Didactiek vanuit vakmanschap NLQF 5

De module ‘Didactiek vanuit vakmanschap’ is ontwikkeld met didactische experts voor vakmensen die hun skills willen leren overdragen. Het gaat om ervaren vakmensen die lessen of cursussen (willen) geven vanuit hun eigen ervaring in de praktijk en die zich hiervoor didactisch willen scholen of hun al aanwezige didactische vaardigheden op willen frissen. De module van 420 uur (24 weken) is ingeschaald door NCP-NLQF op het hogere NLQF niveau 5 en is opgenomen in het landelijke register.

De kennis die wordt opgedaan tijdens de module kan binnen de volle breedte van het onderwijs- en scholingsdomein ingezet worden. Dat kan in het reguliere onderwijs (bv. gastlessen of een lessenserie in het po, vo, mbo, hbo, wo), maar ook in de volwasseneducatie, buurthuizen en culturele instellingen in binnen- en buitenland.

Binnen de diversiteit aan contexten waarin de deelnemers functioneren, is de kerntaak altijd gebaseerd op een didactisch (les)plan dat is opgebouwd volgens een drietal geschakelde werkprocessen: 

• het ontwikkelen van een didactisch (les)plan; 
• het uitvoeren en evalueren van het didactisch (les)plan; 
• het professioneel handelen in zijn/haar rol als senior instructeur, cursusleider, educatie medewerker etc.

Deze hogere NLQF niveau 5 module is ook interessant om op Mbo vakscholen aan te bieden voor zij-instromers (en dus ook alumni) die de ambitie hebben om als senior instructeur aan de slag te gaan op jouw locatie. De module kan inhoudelijk worden aangepast aan het onderwijsprogramma en de werkcultuur van de vakschool, zodat je als betrokken vakschool je nieuwe collega's, in een periode van 24 weken, goede kaders en instrumenten kunt meegeven. Ervaren docenten kunnen door The Learning Hub getraind worden om zich de stof van de module eigen te maken en deze op het juiste leerniveau aan te bieden. De examinering wordt gedaan door externe experts die onder toezicht staan van de exameninstelling van stichting sQuare.

Mail ons op info@thelearninghub.amsterdam voor meer informatie over de kosten van het aanbieden en examineren van deze module op uw eigen locatie.