'We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.' [Albert Einstein]

Co-creatie

Stichting sQuare bestaat uit broedplaats sQuare en een private exameninstelling met het doel om werkende (mbo4 afgestudeerde) vakmensen te faciliteren in hun verdere professionalisering.  In co-creatie met de werkende deelnemers, relevante werkveldpartners, het beroepsonderwijs en overheden verlengen en versterken we de leerlijn voor vakmensen. We ontwikkelen modulair aanbod waarbij de eigen werkpraktijk centraal staat, er vanuit vijf belangrijke 21st century skills wordt gewerkt en een wederkerige methodiek en programmatisch toetsen wordt toegepast.  Onze modules worden ingeschaald door het Nationale Coordinatiepunt NLQF op het hogere NLQF niveau 5. Tevens werkt stichting sQuare graag mee aan complexe innovatie vraagstukken die de ontstane mismatch tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt verkleinen.

Inspiratie

We delen graag onze visie, kennis, producten en ons netwerk middels een presentatie op uw bijeenkomst, via advies en begeleiding op maat.

En luister hier alvast de podcast van Meesterwerk over het ontstaan van The Learning Hub voortkomend uit vijf jaar ontwerpend onderzoek door het Practoraat Creatief Vakmanschap. https://open.spotify.com/episode/3tSvneiimwz0z4ot5XHb3f

Exameninstelling stichting sQuare

Stichting sQuare is een erkende private exameninstelling en daarmee zijn we bevoegd om leermodules te ontwikkelen, deze te laten inschalen, aan te bieden en te examineren op meerdere NLQF-EQF functioneringsniveau’s. 

De modules worden ingeschaald door het NCP-NLQF. Dit is het nationale coördinatiepunt voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het Netherlands Qualification Framework (NLQF) dat is gekoppeld aan het European Qualification Framework (EQF). Binnenkort worden in Nederland de NLQF kwalificaties vermeldt op het Mbo, Hbo en Wo diploma.  Ook 31 andere Europese landen maken de koppeling met het EQF, zodat alle publieke en private kwalificaties straks (internationaal) vergelijkbaar zijn.

Stichting sQuare heeft een onafhankelijke examencommissie die de examens vaststelt. De kwaliteit van examinering wordt getoetst door Stichting Examenkamer. Alle behaalde diploma's worden door hen opgenomen in het landelijke diplomaregister.

We zien onszelf als pioniers die nieuwe mogelijkheden van een Leven Lang Leren voor vakmensen verkennen op het hogere NLQF niveau 5. We hebben niet de ambitie om zelf een grote private aanbieder te zijn. De modules die we ontwikkelen en in laten schalen zijn bedoeld voor opleiders uit arbeidsmarkt of  beroepsonderwijs, die deze modules op hun eigen locatie willen aanbieden en door hun eigen docenten/trainers kunnen laten verzorgen. We ontlasten deze partners bij het ontwikkel- en validatieproces tijdens de opbouw van hun Leven Lang Ontwikkel aanbod en we kunnen de examinering verzorgen als er geen licentie aanwezig is voor examinering op het hogere NLQF niveau 5. 

Inmiddels zijn vier modules door de NCP-NLQF  ingeschaald op niveau 5 en zijn deze opgenomen in het nationale register. 

Link naar het nationale register: https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus 

Wat de exameninstelling van stichting sQuare voor u kan betekenen:
- Ontwikkelen en inschaling nieuwe modules op meerdere NLQF-EQF niveau’s
- Al ingeschaalde NLQF niveau 5 modules aanpassen voor een nieuwe doelgroep
- Uitvoeren NLQF niveau 5 toetsing van NLQF modules die volgens de sQuare richtlijnen worden aangeboden
- Trainen docenten in wederkerige methodiek, NLQF niveau 5 en programmatisch toetsen

Link naar modules

Over ons

Stichting sQuare is een ondernemende stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door Marieke Gervers en Johan van Aalst in september 2018 met het doel om Mbo afgestudeerde (creatieve) vakmensen een plek, instrumenten en netwerk te bieden voor hun verdere professionalisering. Inmiddels bestaat stichting sQuare uit twee afdelingen: broedplaats sQuare en de private exameninstelling van stichting sQuare.

Marieke Gervers heeft de leiding over de exameninstelling, die zich richt op innovatie van de leerlijn voor alle vakmensen. Door modulair vervolgonderwijs voor vakmensen te ontwikkelen en in te laten schalen op het hogere NLQF niveau 5, bieden we de grote groep van Mbo4 gediplomeerden, die nu niet door studeert op een reguliere Hbo opleiding (85%) toch de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren en te emanciperen op een hoger denk- en functioneringsniveau. Paulien Klap, docent, onderwijsontwikkelaar en examenexpert maakt tevens deel uit van het vaste team, dat bij opdrachten verder aangevuld wordt met freelance experts.

Johan van Aalst heeft de leiding over broedplaats sQuare www.square.amsterdam. Hier vormen ondernemende creatieve starters een community die wij ondersteunen bij hun verdere professionalisering en met interessante opdrachtgevers matchen. Door de twee elkaar versterkende afdelingen heeft stichting sQuare inmiddels een groot netwerk opgebouwd van bijzondere experts; frontrunners die verder denken dan de huidige status quo, die gaan voor kwaliteit en die concreet kunnen neerzetten waar ze over praten. We delen we de missie voor een inclusievere samenleving en dragen hier oa aan bij met flexibel, maatgericht, wederkerig en actueel professionaliseringsaanbod voor iedereen!

Samen hebben we verstand van: systeeminnovatie, het beroepsonderwijs, grootstedelijke jongeren- en beeldcultuur, community building, wederkerig werken & leren, een leven lang ontwikkelen (LLO), hoger (modulair) onderwijs voor vakmensen, 21st century skills, programmatisch toetsen en de groeiende zzp & flex-economie.

'Learning by doing and reflecting on the experience of doing to gain conceptual insight as well as practical expertise'. [David Hargreaves, The teaching of art and the art of teaching]

Neem contact op